Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

Day

augusti 14, 2023
Den 30 augusti arrangerar Nordisk Bioplastförening ett gratis webinar om EU-kommissionens nya ramverk för biobaserade, bionedbrytbara och komposterbara plaster. (2023-08-14) Vid webinaret kommer Silvia Forni från Europeiska kommissionen att berätta om varför ett ramverk behövs, vilka bevis för detta man samlat in, vilka möjligheter och utmaningar man ser för biobaserade material och vad som blir nästa steg....
Read More