Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Day

mars 20, 2023
EU-kommissionen har publicerat ett ramdokument, där man reder ut bioplastanknutna begrepp som biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast samt ger vägledning kring när och hur begreppen ska användas. (2023-03-20) Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel, till exempel kring ekodesignkrav. Målet är att skapa cirkulär biobaserad plast som är...
Read More