Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Day

september 5, 2022
Tester vid tyska nova-Institute visar att dryckesflaskor i den sockerbaserade bioplasten PEF (polyetylenfuranoat), som utvecklats av nederländska kemiföretaget Avantium, har bättre mekaniska egenskaper, effektivare barriärförmåga och orsakar betydligt mindre koldioxidutsläpp än motsvarande flaskor av oljebaserad PET. (2022-09-05) Inom ramen för det europeiska PEFerence-projektet har nove-Institute genomfört en sakkunnigt granskad livscykelanalys (LCA) av Avantiums PEF-applikationer i...
Read More