Day

september 13, 2021
I dessa pandemitider verkar det vara stora leveransproblem inom flera material- och produktområden, inte minst inom plaster och polymermaterial. Men hur är det med tillgången på bioplast? Nordisk Bioplastförening (NBF) försöker ge svaret i ett webinar. (2021-09-10) Webinaret, som är helt gratis, äger rum den 30 september och pågår under en timme mellan kl. 14.00...
Read More