Day

juni 11, 2021
EarthFirst Films, en del av Sidaplax, ett globalt bioplastfilmteknik- och tillverkningsföretag, har nu kört den första kommersiella produktionen av PHA (Polyhydroxyalkanoate) hemkomposterbar förpackningsfilm med lyckat resultat.   Även om PHA-materialen har certifierats kommer filmen nu att gå igenom en screening för biologisk nedbrytning och hemkomposterbarhet innan den ges full certifiering. Den nya filmen är tillverkad...
Read More