Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Day

april 9, 2021
Forskare inom projektet BIOnTop, som sorterar under spanska Amplas (Instituto Tecnológico del Plástico) undersöker för närvarande hur proteinbaserade beläggningar kan ge förbättrade barriäregenskaper till biobaserade förpackningsfilmer. (2021-04-09) BIOnTops huvudsyfte är att utveckla helt återvinningsbara och biobaserade förpackningsmaterial, med optimerade barriäregenskaper, som ska kunna ersätta dagens konventionella laminatfilmer av fossila plastmaterial. BIOnTop-forskningen fokuserar för närvarande på...
Read More