Day

mars 10, 2021
Det råder stor brist på plastråvara i världen. Svenska plastbearbetare, bl. a inom förpackningsbranschen, riskerar nu stopp i produktionen.
Read More