Day

november 24, 2020
Nordisk Bioplastförening, som har som en av sina uppgifter att jobba med informationsverksamhet mot beslutsfattarna, genomförde nyligen ett webbaserat möte med några svenska riksdagsledamöter för att informera om bioplaster. (2020-11-18) ”Bioplast är ett effektivt verktyg i stegen mot ett fossilfritt samhälle. Behovet av information är dock stort och inte minst viktigt är det att beslutsfattarna...
Read More