Day

oktober 8, 2020
USA-baserade bioteknikföretaget Danimer Scientific ska fusioneras med Live Oak Acquisitions, som är ett börsnoterat specialförvärvsbolag. Sammanslagningen innebär att Danimer Scientific blir ett offentligt och börsnoterat företag. (2020-10-08) När affären är helt genomförd – efter godkännande av Live Oaks aktieägare och vederbörliga konkurrensmyndigheter – kommer det nya företaget att verka under namnet Danimer Scientific och med...
Read More