Day

augusti 31, 2020
IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie för FN:s miljöprogram UNEP sammanställt kunskap om miljöpåverkan för plastflaskor och dryckesflaskor av andra material. Kartläggningen är gjord genom en djupanalys, en så kallad metaanalys, av tidigare publicerade och vetenskapligt granskade livscykelanalyser på området (2020-08-31) I studien har man tittat på miljöpåverkan för plastflaskor för engångsbruk och jämfört med...
Read More