Day

maj 8, 2020
Schweiziska Clariant och brittiska Floreon Transforming Packaging Ltd har börjat samarbeta kring utveckling av högpresterande biopolymerer. Samarbetet ska utveckla nya kvaliteter av bioplaster och även bana väg för bioplastanvändning på nya marknader. (2020-05-08) Samarbetet syftar till att man genom att integrera Clariants olika additiver med Floreons egenutvecklade bioplastmaterial ska kunna erbjuda plasttillverkare och varumärkesägare högpresterande bioplaster, som...
Read More
Forskare vid Dansk Teknologisk Institut har inlett forskning och försök för att möjliggöra effektiv materialåtervinning av flerskiktsplast.
Read More