Day

januari 14, 2020
Finska miljöinstitutet SYKE har studerat hur olika biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster bryts ner i havsmiljöer. Endast några av materialen uppfyllde kriterierna för snabb nedbrytbarhet. (2020-01-14) Finska Plastirolls bioplastprodukter med beteckningen Bioska+ och Bioska 501 var bland de snabbaste – efter ett halvt år var testmembranen helt nedbrutna och upplösta. Förutom testmembran av Bioska studerade...
Read More