Day

december 10, 2019
Stora Enso investerar nio miljoner euro (ca 95 miljoner kronor) i uppförandet av en pilotanläggning för att möjliggöra produktion av biobaserad plast som barriärskydd för transparenta förpackningar. Anläggningen kommer att förläggas vid Stora Ensos bruk i belgiska Langerbrugge.   (2019-12-10) Pilotanläggningen kommer att konvertera växtbaserade sockerarter till den förnybara beståndsdel som krävs för att tillverka...
Read More