Day

november 26, 2019
En grupp europeiska forskare vid spanska Universitat Jaume I har tillsammans med bioföretaget Ocenic Resins, S.L utvecklat de första sugrören i bioplasten PHA. Sugören sägs vara helt bionedbrytbara såväl i konventionella jordkomposter som i havsmiljöer. (2019-11-26) PHA-bioplaster (polyhydroxialkanoater) är termoplaster framställda genom mikrobiell jäsning (fermentering) av kolbaserade råmaterial. Egenskaperna hos PHA-polymerer kan styras och anpassas,...
Read More