Day

juni 14, 2019
På temat ”Bioplastics – it’s a better choice” kommer Nordisk Bioplastförening (NBF) att i september hålla högintressanta seminarier i Helsingfors, Stockholm och Oslo. Seminariernas mål och syfte är att i en tid, då plast som material och begrepp har placerats vid skampålen, informera om förtjänsterna med plaster som tillverkats av förnyelsebara i stället för fossila […]
Read More