Day

maj 7, 2019
Arla genomför sin hittills största förpackningsförbättring, när man nu byter ut fossil plast mot biobaserad i miljarder mejeriförpackningar. Förändringarna sker i Arlas bassortiment och på alla Arlas europeiska marknader. (2019-05-07) Totalt rör det sig om över en miljard förpackningar och enbart i Sverige är det årsförbrukningen av cirka 230 miljoner mjölk-, fil- och gräddförpackningar, som...
Read More
Plastkretsens sorteringsanläggning i Motala för återvinning av plastförpackningar är nu färdigbyggd och klar för högtidlig invigning.
Read More