Day

mars 28, 2019
När Nordisk Bioplastförening nyligen arrangerade sitt öppna årsmöte var deltagandet rekordstort. Det kom så många deltagare att den tilltänkta lokalen blev för liten och i all hast fick man ordna en större lokal hos Svenska Mässan i Göteborg. Ett bra bevis på det stora intresset för bioplastmaterialen! (2019-03-28) År 2018 kom cirka 50 personer till...
Read More