Novamont dubblar produktionskapaciteten för Origo-Bi-polyestrar

Italienska Novamont S.p.A. kommer att fördubbla sin produktion av biopolyester vid sin anläggning i Patrica i provinsen Frosinone, sydost om Rom. Produktionen i Patrica sker genom Novamonts dotterbolag Mater-Biopolymer och de aktuella bioplastkvaliteterna ingår i varumärket Origo-Bi, som består av högvärdespolyestrar med högt innehåll av förnybara råvaror baserade på biomonomer.

(2018-01-21) Vid slutet av första kvartalet 2018 beräknar Novamont att kapaciteten att producera biopolyester i Patrica-fabriken ska ha fördubblats från 50.000 ton per år till 100.000 ton per år.

Catia Bastioli är VD i Novamont.

Novamont förvärvade Mater-Biopolymer år 2016 från Mossi & Ghisolfi-gruppen och den nu aktuella fördubblingen av tillverkningskapaciteten är en andra fas i Novamonts strategi att öka marknadsföringen av de biologiskt nedbrytbara och komposterbara bioplasterna under varumärket Mater-Bi® och där Origo-Bi-biopolyestrar från Patrica används för att förbättra Mater-Bi-produkternas tekniska, ekonomiska och miljömässiga egenskaper.

”Att fördubbla produktionskapaciteten i Patrica-fabriken är ett ytterligare steg mot att bygga en italiensk bioplast- och biokemisk försörjningskedja, som integrerar forskning, jordbruk och industri och utvecklar produkter, som kan leverera lösningar på stora miljöproblem”, säger Novamonts verkställande direktör Catia Bastioli i en kommentar.

Som företag är det Novamonts strategi att bygga upp en verksamhet, som helt grundar sig på en cirkulär bioekonomisk modell och för att uppnå detta gör man stora investeringar och använder ny industridriven teknik. Novamont har – direkt eller via joint ventures – investerat 500 miljoner euro (ca 4,9 miljarder kronor) i produktionsanläggningar och 200 miljoner euro (ca 2 miljarder kr) i forskning och utveckling.

Novamont-koncernen är ledande inom utveckling och produktion av bioplaster och biokemiska ämnen. Bolaget har 600 anställda och sysselsätter indirekt ytterligare 2.000 personer.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018
jp.press@comhem.se

Bilden överst: Novamont fördubblar produktionen av biopolyester vid fabriken i Patrica.