Day

mars 1, 2017
Vad innebär ”bionedbrytbart” och vad innebär ”oxo-nedbrytbart”? Båda termerna används inom plastområdet och som marknadsföringsargument. Många tror att de två begreppen betyder samma sak: nämligen en plastprodukt som helt bryts ner av sol, vind och vatten eller i kompost, etc. Men sanningen är en annan… (2017-03-01) Många bioplaster är bionedbrytbara, vilket innebär att de bryts...
Read More