Day

februari 8, 2017
Norska forskningsbolaget Norner Research AS kommer att leda det ”gröna” forskningsprojektet ”FuturePack”, som ska utveckla ny kompetens och teknologi för tillverkning och återvinning av såväl fossila som biobaserade råvaror, vilka kan användas för att producera mer hållbara plastförpackningar. Projektet är finansierat med 25 miljoner norska kronor (ca 27 miljoner SEK) genom Forskningsrådet i programmet BIA...
Read More