Day

februari 7, 2017
Den allt vanligare trenden att ersätta konventionell plast med bioplast tar fokus från det egentliga problemet – nämligen att man behöver reducera ALL plastanvändning, speciellt engångsplast. Detta skriver fem europeiska miljöorganisationer i ett gemensamt uttalande, som bland annat tillställts EU. ”Bioplastindustrin har med hjälp av ´grönklingande´ argument positionerat sig för att minska användningen av fossila...
Read More
AkzoNobel har tecknat ett ramavtal med USA-baserade specialkemikalieföretaget Itaconix avseende möjligheterna att starta gemensam produktion, kommersialisering och marknadsföring av biobaserade polymerer. Enligt avtalet ska Itaconix bidra med sin egenutvecklade polymerisationsteknologi, där man omvandlar itakonsyra, som erhålls genom jäsning av sockerarter, till polymerer. (2017-02-07) AkzoNobels roll i avtalet blir att driva utvecklingen och kommersialiseringen av biopolymererna....
Read More