Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 707 471 029

Nyhetsbrev

BIOPLASTICS IN 6 MINUTES

What is bioplastics and why do we need it? Short film produced by Nordisk Bioplastförening.

LEARN ALL ABOUT BIOPLASTICS IN THIS COLLECTED INFO

BIOPLASTER: FAKTA OCH SIFFROR – MARS 2023

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR FÖR PRODUKTION AV BIOPLAST

POLICYS FÖR BIOPLAST

WATCH OUR PREVIOUS WEBINARS AND DOWNLOAD THE PRESENTATIONS

NORDISK BIOPLASTFÖRENINGS REMISSVAR ANGÅENDE PLASTPÅSESKATTEN

Föreningen har sänt ett remissvar angående förslaget om sänkt skatt på plastbärkassar, något som kommer att tas upp i budgetpropositionen till hösten 2023. Här kan du ta del av remissvaret.

SE VÅRA WEBINARIER, SEMINARIER OCH INTERVJUER

VAR MED OCH FORMA FRAMTIDEN FÖR BRANSCHEN!