Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Vad skiljer en bioplast från en vanlig plast?

READ AND LEARN ALL ABOUT BIOPLASTICS IN THIS COLLECTED INFORMATION

Läs den på svenska
Read it in English! 


bp_facts_webversion_swe_print

BIOPLASTER:
FAKTA OCH SIFFROR

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF! 


eubp_policy_brochure_sv_print

POLICYS FÖR BIOPLAST

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF! 


renewable_resources_swe_print-1

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
FÖR PRODUKTION AV BIOPLAST

Läs broschyren!
Ladda ner broschyren som PDF!

 Fakta om bioplast

Debatten om vår jords framtid med utgångspunkt från ökande miljömässiga utmaningar har satt sina spår. Konsumenter, varumärkesägare och producenter är villiga att ta sin del av ansvaret.

Nordisk Bioplastförening (NBF) är en organisation som består av medlemmar inom olika delar av värdekedjan. Medlemmarna tillverkar eller marknadsför olika typer av bioplast. En av våra huvuduppgifter är att sprida kunskap om bioplast till konsumenter och verksamheter.

NBF samarbetar nära med den europeiska huvudorganisationen European Bioplastics Organisation.

Plast är en integrerad del av vårt moderna liv och om materialet används rätt är det en fantastisk produkt. Plast kan till exempel ersätta metall i våra bilar för att reducera vikt, och spelar en väsentlig roll när det handlar om att ge oss färska livsmedel av hög kvalitet. I dag kan flertalet plastprodukter som produceras med utgångspunkt från fossila råvaror ersättas av bioplast.

Bioplast är plast som liksom ordet indikerar, är biobaserad, bionedbrytbar eller bägge delar.

Bioplast har samma egenskaper som traditionell plast och har ofta fördelar som reducerad koldioxidgenerering, bättre funktionalitet och avfallsmässiga valmöjligheter, till exempel tillsammans med kompostering av matavfall, förbränning eller återvinning.

Biobaserad plast har en unik fördel jämfört med traditionell plast: Den reducerar beroendet av fossila råvaror och minskar därmed utsläpp av koldioxid.

 Idag utgör bioplast under en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen på jorden. Bioplastindustrin ser dock en ökande efterfrågan i takt med att nya, ändå mer sofistikerade bioplaster kommer på marknaden och nya användningsområden och produkter blir möjliga.

Två grupper

Bioplast är inte bara en typ av material. Det handlar om en familj med material med olika egenskaper och användningsområden. Det finns två tydliga grupper av bioplaster som var och en har olika egenskaper:

Biobaserad (eller delvis biobaserad), inte nedbrytbar plast. Dit hör till exempel biobaserad polyeten (PE) som används till exempel till bärkassar i handeln, biobaserad Polyester (PET) som används till exempel till läskedrycksflaskor, biobaserad polyamid (PA) eller biobaserad polyuretan (PUR). Dessa plastmaterial är idag primärt baserade på socker eller oljor och kan utan problem gå i en återvinningsström med traditionella plaster.

Biobaserad och bionedbrytbar plast, till exempel polymjölksyra (PLA), polybutensuccinat (PBS), PHA (polyhydroxy alkanoater) eller termoplastisk stärkelse (TPS). Dessa material är helt eller delvis förnybara.

Dessa kan i sin rena form framställas som helt, 100 % förnybar (ex vis PLA, PHA, TPS) eller som delvis förnybar, ex vis PBS.

För att möta materialkrav och önskemål, framför allt för att öka mjukhet eller seghet så blandas dessa ibland ut med andra fossila bionedbrytbara material, eller naturliga mjukgörare så som glycerol.

Detta betyder att sådana blandningar kan ha ett förnybart innehåll på mellan ca 15 och 100 %.

De flesta av dessa material komposteras som tunna plastpåsar men de finner också sin användning i formsprutade, mer tjockväggiga produkter och har då ett högt förnybart innehåll varför de med gott samvete också kan förbrännas.

Det finns bioplaster som kan brytas ned i marin miljö, exempel vis PHA. De andra kommer inte att brytas ner i den syrefattiga och kalla miljön under överskådlig tid. Oavsett detta så skall detta inte göra någon grund för att bidra till nedskräpning.

 

Certifieringar

De råvaror vi har nämnt och som finns på marknaden, har ofta en certifiering:

Den viktiga biobaserade andelen kan enkelt mätas med hjälp av kol 14 bestämning (TS 16137), oavsett om den är bionedbrytbar eller endast biobaserad.

En annan certifiering skulle kunna vara ett bevis för att produkten är komposterbart i en industriell kompost. (Olika standarder har arbetats fram för olika komposteringsprocesser).

 

Livscykel

Den stora fördelen med bioplast är att den är just biobaserad. Växterna som tar upp koldioxid från atmosfären, bygger kolhydrater som sedan kan vara byggstenar i framtidens plastmaterial.

Den fossila användningen kostar samhället inte bara genom att tillföra koldioxid, utan också i form av utsläpp, ohälsa, och marina katastrofer.

Bioplasterna kan återvinnas och anpassas till olika slutstationer som beror av infrastruktur i de olika länderna, exempelvis är behovet av förbränningsenergi stort i Sverige och bioplaster kan då ses som ett biobränsle.

Bioplastindustrin växer snabbt och innovativt. Den har potentialen att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursförstörelse och negativ miljöpåverkan. EU-kommissionen har insett den viktiga roll bioplast har i bioekonomin och potentialen att accelerera övergången till en mer cirkulär ekonomi. European Bioplastics, organisationen som representerar bioplastindustrin i Europa, jobbar nära europeiska institutioner och andra relevanta parter för att skapa ett politiskt och ekonomiskt landskap i Europa som bioplastindustrin kan utvecklas i.