”Det behövs helt andra åtgärder för att rädda vår planet!”

”Att gå ut i våra matbutiker och varuhus och fråga ´behöver ni verkligen en plastpåse´ är ett stort skämt. Det behövs helt andra åtgärder för att rädda vår planet!”
Det skriver Åke Rosén, innovatör, entreprenör och grundare av företaget Gaia BioMaterials, i ett öppet brev till våra politiker och makthavare. Åke Rosén efterlyser mindre snack från våra politiker och fler krafttag och större mod att prova nya lösningar.

(2017-06-21) Här kan du läsa Åke Rosens öppna brev i extenso:

————————————–
”Alternativen till plastkassen är för okända.” Så motiverar miljöminister Karolina Skog (MP) varför hon prioriterar att skärpa lagen för att tvinga producenterna att ta ansvar för avfallshanteringen, istället för att förbjuda plastkassarna (Sydsvenska Dagbladet, 2017-06-18).

Det krävs idag stora ambitioner och krafttag vad det gäller avfallshanteringen för att tillvarata och återvinna plast, men framförallt se till att vi minskar användningen av plast. Det kommer inom en överskådlig framtid att finnas mer plast än fisk i haven och att det idag krävs tre jordklot för att kunna försörja oss om alla skulle leva som vi gör i Sverige. Något måste göras.

Det forskas mycket på att finna ersättningsmaterial för plast. Det finns material som bryts ner och kan komposteras. Det finns certifikat på nya biomaterial som ersättning till plast bryts ner av bakterier med rätt temperatur och bakterieflora som t.ex. i en kompost bildas mull som går till gödning. Det går även att röta biomaterial till förnyelsebar energi (biogas). Restprodukten från biogasanläggningen går till gödning av åkermark.

Idag samlar vi in mycket plast, men den återvinns knappt till andra produkter. Den plast hushållen samlar in bränns mestadels upp.

Det pratas mycket om mikroplaster från icke nedbrytbara fossila plaster som aldrig bryts ner. Dessa plaster kommer att finnas för evigt i vår miljö. Våra nya bioplaster bryts däremot ner av bakterier och lämnar inte kvar några mikropartiklar.

Åke Rosén, grundare av Gaia BioMaterials AB

Plastpåsar gjorda av biomaterial skall av naturliga skäl inte slängas i naturen. Motståndare till biomaterial menar att vi uppmuntrar till att slänga påsarna i naturen. Det är verkligen att nedvärdera oss invånare som försöker värna om miljön. Biomaterial kommer att brytas ner, men ute i naturen utan tillgång till rätt bakterieflora kan det ta lång tid. I en kompost tar det två till tre månader att omvandla tunna plastpåsar till mull. I en industriell kompostering sker nedbrytningen på kortare tid.
Ute i havet vet vi ännu inte exakt vad som händer. Det vi vet är att uppe vid ytan där det finns tillgång till sol och syre påbörjas en nedbrytning. Sjunker biomaterial till botten där en viss bakterieflora finns, sker också en nedbrytning. I mellanskiktet sker däremot ingenting.

Vi har även biomaterial som löses upp i vatten, men det finns ingen som vill betala för de merkostnader som detta innebär.

En sak i sammanhanget som inte diskuteras mycket idag är skillnaden mellan ändliga och oändliga resurser. Plasten är en resurs som gör att vi tär på jordens resurser och som inte är oändlig, medan biomaterialet ingår i ett kretslopp och påverkar vår jords resurser minimalt. På 70-talet när den första stora energikrisen slog till, blev vi varse att vi måste hushålla med resurserna och bli av med oljeberoendet. Redan då tog man beslut om att oljan inte har någon framtid vad gäller energi och material. Men idag talas det väldigt lite om nya material utan man verkar lugnt köra på i gamla hjulspår.

Fortfarande är det tyvärr pengarna som styr alltför mycket. Politikerna måste våga sätta ner foten och bana väg för nya alternativ som värnar om jordens hälsa. Se på delar av EU, USA, Afrika och många länder i Asien, där man vågar agera och förbjuda det som ligger miljön till last.

Om inte vi som utvecklar miljöanpassade biomaterial får chansen från politikerna att testa våra produkter i verklig miljö tas motiveringen ifrån oss och vi får leva med en miljöförstörelse av guds nåde på vår jord.

Vi biomaterialtillverkare får hela tiden höra att det finns inga alternativ till nuvarande plaster. Något som är helt fel. Vi vet att biomaterial kan vara ett alternativ för upp till 80% av våra volymplaster.

Ta t.ex. konstgräsplanerna som prepareras med plast och gamla gummidäck. Vi får stoppa byggandet av nya konstgräsplaner på grund av att de idag orsakar en enorm miljöförstöring. Leverantörerna av anläggningarna säger att inga alternativ finns, fastän det är mycket möjligt att biomaterial kan lösa problemet.

Tyvärr finns det en otroligt stor okunskap om just biomaterial. Politikerna har gett och ger uppdragen om plastens framtid till Naturvårdsverket som i sin tur vänder sig till branschorganisationerna. Branschorganisationerna i sin tur värnar om sina medlemmar för att de skall kunna behålla sina marknadspositioner. Det är inget bra arbetssätt för att bana väg för nya miljöanpassade material.

Ingen talar med oss forskare som arbetar med nya material. Vi som arbetar inom biomaterialbranschen har kommit långt i vår ambition att ta fram material för att stoppa våra miljöproblem.

Vi som jobbar med biomaterial vill:
* Bevara jordens resurser, inte tära på dem.
* Följa den cirkulära ekonomin. (Använda förnyelsebara material som kan omvandlas till förnyelsebar energi).
* Skapa en human värld till nästkommande generation

Ni politiker – snacka inte bara om att vi måste göra något åt vår miljö. Agera! Våga prova nya lösningar, det kan inte bli sämre!
Att gå ut i våra matbutiker och varuhus och fråga ”behöver ni verkligen en plastpåse” är ett stort skämt. Det behövs helt andra åtgärder för att rädda vår planet.

Åke Rosén,
Grundare av Gaia BioMaterials AB, med 40 års erfarenhet från den globala biomaterialbranschen.

————————

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017
jp.press@comhem.se